February 8, 2019

Architectuur

Architectuur in de context van informatievoorziening en ICT noemen wij digitale architectuur/IT architectuur.

Architectuur is een manier om inzicht te krijgen en structuur aan te brengen in de informatievoorziening en ICT binnen een organisatie, en een manier om die te kunnen besturen.

Uiteindelijk gaat het erom te begrijpen waarom de informatievoorziening is opgebouwd zoals ze is opgebouwd, te beschrijven hoe de verschillende onderdelen zijn opgebouwd en met elkaar samenhangen, en te besturen hoe dat zich in de tijd gezien ontwikkelt.

Hierbij gaan we eerst in op de concrete vraagstukken die er in organisaties spelen en de bijdrage die een architectuur aan de oplossing van deze vraagstukken levert. Een architectuur is immers geen doel op zich, maar een middel om problemen op te lossen of om de business te ondersteunen.

De architectuur heeft ook een belangrijk relatie met de strategie van een organisatie. Hoewel ICT niet voor elke organisatie even strategisch is, is architectuur altijd een middel om de samenhang tussen de bedrijfsstrategie, informatievoorziening en ICT inzichtelijk te maken.

Hoe groter het belang van ICT is, hoe meer impact ze zal hebben op de inrichting van de organisatie, de bedrijfsprocessen of zelfs de producten en diensten van een organisatie.

Er zijn verschillende soorten IT Architectuur mogelijk. zo bestaat er netwerk architectuur, enterprise architectuur maar ook infrastrcutuur architectuur.

Wij gebruiken binnen Maas Consultancy verschillende methodes om hier inzicht in te verkrijgen en om deze te vertalen naar uw organisatie. Hiervoor gebruiken wij onder andere het TOGAF framework en verschillende best practices van leveranciers zoals Microsoft. Ook richting compliancy hebben wij de nodige certificeringen en ervaring om onze kennis en kunde aan te tonen.